KELEBIHAN BEBAN PENCEMARAN KEKERUHAN

Sungai Katingan telah mengalami Overloading/Kelebihan Beban dalam menambung pencemaran salahsatunya TSS (Kekeruhan). Berikut ini ditampilkan Infografis Besaran Kelebihan Beban yang diterima oleh Sungai Katingan dalam satu tahun (Ton/Tahun).